ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ:

Предпазител за обратен поток

Във водопроводите обикновено се поддържа значително налягане на водата, за да може тя да потече от чешмата, душа или друга арматура. Водното налягане може да се понижи, когато водопроводът се спука, тръбите замръзнат или има неочаквано голямо потребление на вода в системата (например при отваряне на няколко пожарни хидранта). Пониженото налягане в тръбата позволява на замърсена вода от почвата или от други източници да навлезе в системата. Това нежелано връщане на потока на течност, газ или суспендирано твърдо вещество в питейната вода се обозначава като обратен поток. Той може да се предотврати като се постави предпазител за обратен поток.

Точките, в които система за питейна вода се свързва със система за непитейна вода, се наричат кръстосани връзки. Такива връзки се срещат естествено в уреди като перални и съдомиялни, но те трябва да бъдат внимателно проектирани и монтирани, за да се предотврати обратния поток. Друго често срещано място за поставяне на предпазител за обратния поток е свързването на противопожарна система към водопровод.

Предпазителите за обратен поток защитават мрежата за питейна вода, като прекъсват подаването на вода, изпразват и изсмукват отпадъците в случай на опасност водата да бъде върната обратно в главния тръбопровод.

Френският производител Socla предлага богат набор от защитни устройства за всяко ниво на риск. Фирма ДМ Арматурен успешно реализира на българския пазар предпазителя за обратен поток на Socla тип ВА. Той представлява клапан, състоящ се от 3 зони: горна камера срещу течението, средна камера и долна камера по течението, всяка от които разполага с пробка за налягане. Две независими възвратни устройства разделят средната зона (зона за понижено налягане) от останалите зони. Изпускателното устройство (за прочистване на отпадъци), свързано със средната камера, обикновено е затворено, когато няма вода. Предлаганият предпазител за обратен поток отговаря напълно на изискванията на европейския стандарт EN 1717:2000.

 

Предпазител за обратен поток

Контакти

Свържете се с нас

GDPR*
All Rights Reserved ©2024 DM ARMATUREN | Created by Carpe Diem
All Rights Reserved ©2024 DM ARMATUREN | Created by Carpe Diem

Свържете се с нас и на телефон: 0895447710