ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ:

ДМ Арматурен: Система с водомери с дистанционно отчитане на Kamstrup спестява значителни разходи от загуби на вода в Полша

Полша, наред с България, е сред страните, които все още имат затруднения по отношение на водната инфраструктура, особено що се касае до загубите на вода. Това създава редица предизвикателства пред ВиК дружествата, а едно от тези, сблъскали се челно с проблема, е водоснабдителната компания Krapkowice, тъй като единственият начин за идентифициране на скрити течове са повърхностните изблици, анализът на отчетите за пад на налягането и проверката на каналите за канализационна и дъждовна вода.

Това прави откриването на течове скъпа и отнемаща време задача, която обхваща от няколко дни до няколко години. Как проблемът е решен с помощта на ултразвуковите водомери и технологията за събиране и анализ на данни на Kamstrup, за Инженер.bg разказаха от водещата българска фирма ДМ Арматурен – официален партньор на Kamstrup у нас.

„Преди потенциалните течове по мрежата, обслужвана от Krapkowice Water Utility, се сигнализират от наличната система за зонално наблюдение на потока. Откриването им на терен обаче изисква използване на логери за шум, корелатори и геофони. Но освен че е времеемък, този метод не винаги дава положителни резултати. Така например в една от зоните, в които отдавна се подозира скрит теч, в продължение на четири месеца нощем работят екипи от по трима човека.

Това са приблизително 40 човекочаса, към които се добавят много изминати километри с два автомобила и наем на логери за шум. Цената на неуспешното търсене само на този теч се оценява на около 1282 евро“, поясниха от ДМ Арматурен.

За да се справят с предизвикателствата при водоснабдяването, от ВиК компанията се доверяват на интелигентните водомери Kamstrup с възможности за дистанционно отчитане и инструмент за анализ. Допълнителна тежест за взимане на решението е издръжливостта на уредите и липсата на механични елементи, което гарантира точност през целия им живот от 15 години. Всички налични водомери в зоната се заменят с общо 4405 водомера flowIQ® 2200, които предоставят акустично откриване на течове.

В допълнение се инсталират шест точки за дистанционно събиране на данни, а някои измервателни уреди се отчитат от устройство за управление. Внедрена е и платформата Kamstrup READy за достъп до данните за потреблението, а след това се използва Leak Detector, за да ги анализира.

ДМ Арматурен: Система с водомери с дистанционно отчитане на Kamstrup спестява значителни разходи от загуби на вода в Полша

Скоро след монтажа, в участък от около 600 m операторите получават около дузина известия за повишени нива на шум. Тези, които са най-близо едно до друго, определят участък от около 100 m, който е тестван с корелатор. А тестът потвърждава множество течове.

Един от тях се оказва точно преди сградното водопроводно отклонение за многофамилна жилищна сграда, което означава, че откриването му без помощта на акустична технология, би било почти невъзможно. С цялостното решение на Kamstrup обаче, той е отстранен на следващия ден.

„Решението за интелигентно измерване с акустично откриване на течове позволява на ВиК дружеството да насочи своите усилия към обследване на конкретни участъци, което гарантира ефективно използване на ресурсите, ускорява процеса за идентифициране на тръбни секции, които трябва да бъдат подменени, оптимизира процеса на поддръжка и намалява часовете за ръчно търсене“, заявиха от ДМ Арматурен.

ДМ Арматурен: Система с водомери с дистанционно отчитане на Kamstrup спестява значителни разходи от загуби на вода в Полша

За да се изясни колко важно е времето при управлението на загубите на вода, следва да се вземе предвид, че с гореспоменатия теч, минимум 19.8-21.6 m3/h вода се губят всяка нощ в продължение на четири месеца. В дните след ремонта минималният нощен дебит се понижава до 10.8-12.6 m3/h, намалявайки нощния отток с 9 m3/h.

Това, съчетано с допълнителните ползи, например изключване на помпите за три до четири часа през нощта, води до спестявания, възлизащи на около 13 455 евро годишно.

„Всъщност, системата на Kamstrup е изключително проста. Водомерите се състоят от ултразвуково измервателно устройство с възможност за дистанционно отчитане, живот на батерията 15 години и акустичен модул, който позволява откриване на течове в близост до устройството.

Това е удобно и ефективно решение за управление на водата и сериозно намаляване на загубите на вода. И с настоящите резултати, водоснабдителната компания Krapkowice вече жъне плодовете на своята инвестиция“, допълниха още от българското дружество.

ДМ Арматурен: Система с водомери с дистанционно отчитане на Kamstrup спестява значителни разходи от загуби на вода в Полша

Контакти

Свържете се с нас

GDPR*
All Rights Reserved ©2024 DM ARMATUREN | Created by Carpe Diem
All Rights Reserved ©2024 DM ARMATUREN | Created by Carpe Diem

Свържете се с нас и на телефон: 0895447710