ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ:

Датчик за измерване и управление на налягането от ДМ Арматурен

Kamstrup PressureSensor е водоустойчивo устройство – датчик за налягане, коeто непрекъснато измерва налягането във водопреносната мрежа – както равнището на общото налягане, така и евентуални хидравлични удари.

Чрез инсталиране на множество датчици за налягане на стратегически места в мрежата, се добива ясна представа за възможностите за оптимизиране на налягането. С този продукт експлоатационните дружества получават нов инструмент, който може да удължи живота на тръбите в разпределителната мрежа, да доведе до намаляване на потреблението на енергия, до намаляване на авариите и течовете, както и на общото ниво на водата, неносеща приходи.

Той позволява да се осигури необходимото налягане за потребителите. Може да се работи много по-близо до минималните изисквания за налягане. Данните се предават на всеки 5 минути чрез READy мрежа заедно с данните за потреблението от водомерите. Всички данни са постоянно на разположение в софтуера READy Manager за по-нататъшна обработка и анализ.

Сензорът за налягане се захранва от вътрешни батерии, което му позволява да бъде монтиран навсякъде във водопреносната мрежа. Сензорът е оформен като вакуумна камера, от композитен материал, което го прави напълно водоустойчив (IP68).

 

Датчик за измерване и управление на налягането от ДМ Арматурен

Контакти

Свържете се с нас

GDPR*
All Rights Reserved ©2024 DM ARMATUREN | Created by Carpe Diem
All Rights Reserved ©2024 DM ARMATUREN | Created by Carpe Diem

Свържете се с нас и на телефон: 0895447710