ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ:

МАРЕКС

MAREX TECHNOLOGY

Марекс Технолоджи е производствена и инженерингова компания, която е специализирана в пречистването на индустриални и битови отпадъчни води. Създадена през 2008г в град Дробин в централна Полша, благодарение на амбициозния си екип компанията се развива с бързи темпове и се утвърждава като иновационен и експертен лидер в своята област.

Индустриални пречиствателни станции

Изграждането, модернизацията и ремонтът на индустриални пречиствателни станции е първата специалност на Марекс Технолоджи. Благодарение на висококачественото обслужване на клиентите, широката гама от продукти, обширните технически ресурси и последователната работа, качеството на услугите непрекъснато се повишава. Стремейки се да отговори на изискванията и очакванията на клиентите си, Марекс Технолоджи предлага строителство до ключ, като помага на инвеститора през всички етапи на инвестиционния процес.

Основните референции на компанията са от  проектиране и изграждане на индустриални пречиствателни станции и инсталации за предварително третиране, особено в хранително-вкусовата промишленост:

 • кланици и преработка на говеда, свине, птици,
 • хартиена промишленост (производство на картон, печатници),
 • преработка на плодове и зеленчуци,
 • обработка на пластмаси (рециклиране на опаковки),
 • предприятия за топене на мас,
 • поддръжка на метални повърхности,
 • текстилна промишленост (бояджийни и перални).

Отпадъчните води от отделните производства и в различните предприятия се различават  значително по състав и свойства. Във всеки един случай е необходимо да се извършат тестове и експерименти. Изборът на технология и оборудване е строго индивидуален.

Обхват на работа

Дейността започва с разработването на технологията и завършва с предаването на работещ обект.

 1. Консултантска дейност
  Предоставяме професионални консултантски дейности, които, съчетани с индивидуалния подход към клиента, са насочени към избор и определяне на икономически най-изгодния метод за пречистване на отпадъчните води, генерирани в резултат на производствените процеси.
 2. Проектиране
  Проектантският отдел предоставя комплексни услуги по проектиране на съоръжения, устройства, инсталации, както и съгласуване на документация при изграждането на пречиствателни станции, предварително третиране, инсталации за обезводняване и хигиенизиране на утайки от отпадъчни води.
 3. Монтаж
  Монтажът на  машините и съоръженията е част от цялостната услуга, както и обучението на персонала. Повечето от съоръженията са проектирани така, че се доставят готови на строителната площадка, което значително съкращава времето за монтаж.
 4. Въвеждане в експолатация
  Строителството се счита за изпълнено след хидравлично и технологично въвеждане в експлоатация. Преди пускането в експлоатация се провежда обучение на операторите на пречиствателната станция.
 5. Гаранционно и извънгаранционно обслужване.
  Марекс Технолоджи предоставя пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване.
Пречиствателни станции за битови отпадъчни води Изграждането, модернизацията, рехабилитацията и управлението на градски пречиствателни станции е основна част от дейността на Марекс Технолоджи. Благодарение на опита, придобит в индустрията, Марекс Технолоджи има широка експертиза, която допринася за решаването на всички възможни проблеми в процеса на пречистване но битовите отпадъчни води. Стремейки се да отговори на изискванията и очакванията на клиентите си, Марекс технолоджи предлага строителство до ключ, като помага на инвеститора през всички етапи на инвестиционния процес. Процесът на пречистване, осъществяван от Марекс Технолоджи, е автоматизиран, и се наблюдава в реално време, а визуализацията на компютър чрез софтуерна програма или на операторски панел, предоставя на персонала необходимата информация за текуща оценка на правилната работа на технологичния процес. Като част от нашите услуги, ние предлагаме следния обхват от дейности:
 1. Консултантска дейност Предоставят се професионални консултантски дейности, които, съчетани с индивидуалния подход към клиента, са насочени към избор и определяне на икономически най-изгодния метод за пречистване на битовите отпадъчни води.
 2. Проектиране Проектантският отдел предоставя комплексни услуги по проектиране на съоръжения, устройства, инсталации, както и съгласуване на документация при изграждането на пречиствателни станции, предварително третиране, инсталации за обезводняване, хигиенизиране и утилизиране на утайки от битови отпадъчни води.
 3. Монтаж Монтажът на съоръженията е част от цялостната услуга, както и обучението на персонала. Машитите и съоръженията се доставят готови на строителната площадка, което значително съкращава времето за монтаж.
 4. Въвеждане в експлоатация Строителството се счита за изпълнено след хидравлично и технологично въвеждане в експлоатация. Преди пускането в експлоатация провеждаме обучение на операторите на пречиствателната станция.
 5. Гаранционно и извънгаранционно обслужване Марекс Технолоджи предоставя пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване.
Услуги за ПСОВ Услугата за пречиствателни станции е предназначена за собственици на пречиствателни станции, които не разполагат с персонал за техническа и технологична поддръжка. Постоянният контакт с технолозите от Марекс Технолоджи позволява решаване на текущи проблеми на действащи пречиствателни станция и осигуряване на стабилен екологичен ефект при ниски експлоатационни разходи. Поддръжката на работата на ПСОВ включва постоянни, периодични (обикновено месечни) посещения на съоръжението. След всяко посещение се изготвя доклад за извършените анализи и наблюдения, съдържащ подробни насоки за експлоатация на съоръжението. Процесът на обслужване на пречиствателната станция от Марекс Технолоджи осигурява по-ниски експлоатационни разходи. Опитът на екипите позволява обслужване на повечето от съоръженията и технологиите, налични на европейския пазар, които се прилагат в пречиствателни станции за отпадъчни води. Обхват от дейности:
 1. Мониторинг на основните експлоатационни параметри на пречиствателната станция Като част от мониторинга се определят оптималните дози химични реагенти, необходими за постигане на предполагаемата степен на предварително третиране на отпадъчните води в съответствие със съществуващите условия. Следващата стъпка е текущ контрол на процесите: коагулация, неутрализация, флокулация, насищане с кислород и флотация.
 2. Инспекции и надзор за обслужване и поддръжка: Разполагаме със собствени сервизни екипи, които при необходимост работят аварийно (в зависимост от вида на договора с клиента), осигурявайки цялостна поддръжка и обслужване на градски и индустриални пречиствателни станции. Механиците, специалистите КиП и А и електротехниците представляват перфектна комбинация, позволяваща бърза, ефективна и професионална работа с възможност за ползване на опция 24/7.
 3. Доклади за обследвания и извършена работа Изготвяне на протоколи за извършени изпитвания и работа, съдържащи заключения и препоръки, насочени към: поддържане на стабилна работа на съоръжението, получаване на минимални експлоатационни разходи, получаване на екологичен ефект, съобразен със съществуващите условия за отвеждане на отпадъчни води, посочване на възможните причини за неправилна работа на инсталацията.
 4. Гарантиране ефективност на работа За всички услуги извършени от нас ние Ви предоставяме писмена гаранция за механичното оборудване и гаранция за постигнат екологичен ефект.
All Rights Reserved ©2024 DM ARMATUREN | Created by Carpe Diem
All Rights Reserved ©2024 DM ARMATUREN | Created by Carpe Diem

Свържете се с нас и на телефон: 0895447710