ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ:

Водопроводни течове

Водата, неносеща приходи и физическите загуби на вода: съвети за намаляване на течовете

Физическите загуби на вода представляват значителна част от водата, неносеща приходи, и се състоят от три елемента:

 • течове по довеждащи водопроводи и разпределителни мрежи
 • изтичане или преливане от резервоари за съхранение
 • течове при сградните отклонения до водомера.

Разбира се, във всяка водопроводна мрежа има физически загуби. Има минимални загуби на вода, дори в нововъведени в експлоатация разпределителни системи, наричани още неизбежен минимум. Тези загуби, обаче, трябва винаги да остават в контролирани граници.

 • Много причини могат да доведат до течове във водопроводите, включително:
 • Остаряване на мрежата
 • Лоша строителна практика
 • Вибрации, причинени от натоварването на трафика
 • Слягане на почвата
 • Природни бедствия като наводнения, земетресения и др.
 • Лошо проектиране или поддръжка на тръбопроводната мрежа
 • Дефектни или неправилно подбрани спирателни кранове, фитинги и тръбни съединения
 • Хидравлични удари/пренапрежения в мрежата
 • Неправилно засипване

Водопроводни течове

Счупване на тръба

Качеството на тръбите е от голямо значение за намаляване на водата, неносеща приходи. Компрометирана тръба често би се счупила, спукала, напукала или разцепила. Повечето от авариите, с които ВиК дружествата се сблъскват всяка година, се дължат на повредени тръби. Докато някои течове са малки и отнема известно време, за да се появят на повърхността, други могат да бъдат забелязани веднага, причинявайки значителни щети. Нека да разгледаме най-често срещаните видове течове от тръби и как да се справим с тях.

Водопроводни течове

Пробив във водопровод от сферографитен чугун. Автор на авторските права Stadtwerke Gleisdorf

Аварии, дължащи се на внезапно прекъсване на тръба поради счупване, се случват постоянно. Те представляват катастрофална повреда на тръбата, водеща до загуба на налягане в мрежата и прекъсване на водоподаването, а понякога и до сериозни щети на околната инфраструктура. Такива аварии обикновено са лесни за локализиране, тъй като голямото количество вода, става бързо видимо на нивото на улицата, особено в зони с високо налягане. Причините за прекъсване на водопровода са различни: нарушаване на целостта на материала поради корозия, хидравличен удар, щети, причинени от строителни работи, вибрации, слягане на почвата и природни бедствия.
Как да се справим: ВиК дружествата имат опит и реагират незабавно с ad hoc ремонт в случай на спукване на тръба. Препоръчително е те да разполагат с достатъчен запас от ремонтни материали на склад, което да позволи спешен ремонт. Хавле предлага голямо разнообразие от фланцови адаптори, муфи и ремонтни скоби за ремонт на водопроводи.

Фоново изтичане

Погрешно е схващането, че големите аварии, които причиняват прекъсване на водоподаването, са основна причина за физическите загуби на вода в разпределителната система. Малките скрити течове, които могат да продължават с години, преди да бъдат отчетени, всъщност причиняват много по-голям обем вода, неносеща приходи. Въпреки сравнително малките загуби на вода за единица време, те водят до значителна обща загуба, тъй като са многобройни и постоянни. Такъв вид загуба на вода се нарича фоново изтичане и често е значителна, като в същото време е предизвикателство за локализиране и отстраняване.

Теч от тръбни съединения

Практиката показва, че най-много течове възникват при тръбните съединения и сервизните връзки. Водоплътността на тръбните връзки или фланците може да бъде компрометирана по различни причини:

 • поради непредвидено изместване на тръбите
 • поради вибрации или слягане на почвата, което причинява отделяне на тръбната фуга
 • поради прекомерно затегнати или разхлабени болтове при прекомерно налягане в тръбата
 • остаряло, повредено или поставено неправилно гумено уплътнение
 • корозия в тръбното съединение

Водопроводни течове

Водата, изтичаща от компрометирана арматура, може да излезе на повърхността далеч от мястото на теча, създавайки огромни загуби на вода, преди течът в крайна сметка да бъде открит.

Как да се справим: Правилният избор и монтаж на съединения и фитинги е от съществено значение, защото те често са източник на течове. Тръбните съединения често създават скрити течове, които не са лесни за локализиране. Поради тази причина горещо се препоръчва да се изберат подходящи тръбни връзки, осигуряващи едновременно водоплътност, затегнатост и защита от корозия. Трябва също да се обърне внимание на изискванията за монтаж и да се следват стриктно инструкциите. Информация за дизайна, размерите, обхвата на приложение, монтажа и поддръжката обикновено може да бъде намерена в каталозите на производителя. Хавле предлага широка гама от тръбни съединения за най-често срещаните тръбни материали, диаметри и диапазони на налягане.

Течове от спирателни кранове

След дълъг период на бездействие, спирателният кран може да започне да тече от стеблото или уплътнението на капака. Това е често срещан проблем, особено при стари шибъри, където през уплътнението започва да тече. Въпреки това, теч може да се появи и при нови шибъри, които имат лошо уплътнение или са произведени от нискокачествени материали.

Как да се справите: За да се избегнат течове от спирателни кранове, е препоръчително да се използват шибъри за питейна вода, които отговарят на международно приетите стандарти, като EN 1074. Хавле произвежда шибъри с различни варианти за свързване, като фланец, BAIO, System 2000 или PE накрайници, и всички те осигуряват надеждна и непропусклива връзка в продължение на десетки години. Научете повече за това как да изберете шибър.

Теч от дупка в тръбата

Изтичането от дупка се отнася до малки кръгли дупки в тръбата поради точкова корозия, удар или натиск, причинени от камъни след лоша процедура за запълване по време на монтажа на тръбопровода. Такива течове често се случват при стоманени тръби, поставени в корозивна среда без подходяща защита от корозия.

Как да се справим: Хавле предлага широка гама от решения за капсулиране на малки течове, включително набор от ремонтни скоби.

Пукнатина на тръбата

Този термин се използва за описване на повреда на тръбата, която възниква като пръстеновидно или надлъжно нарушение на целостта й, което обикновено е резултат от износване или движение на почвата. Такива пукнатини се влошават с времето и водят до тотално спукване на тръбата и големи аварии.

Как да се справим: Ако една тръба е спукана, би било неефективно и скъпо да се използват няколко ремонтни скоби, за да се поправи. В такива случаи е по-добре да се замени част от тръбопровода, освен ако не се извършва цялостна рехабилитация, разбира се. Понякога за смяна се използва тръба от различен материал. Гамата Hawle Synoflex и Syno 2000 е разработена точно за такива случаи, позволявайки свързване на тръбопроводи от различни материали. За ремонт на PE или PVC тръби гамата Hawle System 2000 е идеалното решение –водоплътна и затегната връзка, която едновременно щади тръбата.

Водопроводни течове

Пропускане на тръба

Просмукване от тръби често се получава при повредени азбестоциментови (AC) тръби, където полупорестата повърхност на тръбата пропуска вода. Тъй като в случай на просмукване шумът е минимален, такъв вид теч се локализира трудно.

Как да се справим: Един подход за минимизиране на загубите, причинени от просмукване в АС тръбите, би бил да се намали налягането в тръбопровода. В същото време трябва да се спомене, че повечето от тези водопроводи наближават края на жизнения си цикъл и се нуждаят от подмяна. В много страни използването на нови азбестоциментови тръби е забранено от съображения за безопасност и повечето от старите AC тръби се заменят с PVC или PE тръби.

Теч от сградни водопроводни отклонения (СВО)

Според някои проучвания течовете от сградните водопроводни отклонения на тръбите допринасят в значителна степен за годишните физически загуби на вода. Водопроводното отклонение свързва потребителя с разпределителната мрежа. Поради множеството промени в материалите през годините, както евентуално и в диаметрите на тръбите, тази сервизна връзка се изгражда с голям брой преходни съединения и фитинги, което я прави много уязвима откъм течове. Принципът е: колкото повече съединения, толкова повече критични точки във водопровода. В същото време сервизните връзки често се полагат плитко, близо до пътната настилка. Натоварeното движение предизвиква вибрации, които отслабват седлото на водопроводната скоба, както и връзките на спирателните кранове. Това създава множество малки фонови течове, които могат да останат неотчетени за продължителен период от време, тъй като водата няма да излезе на повърхността. Може да отнеме месеци и години, докато течът на сервизната връзка бъде отстранен, което довежда до милиони литри изхабена вода.

Как да се справим: Статистически водопроводните отклонения имат най-голям брой течове, които остават незабелязани и неотчетени за дълги периоди от време. Числата са особено високи за системите от ПЕВП, където СВО-то е достигнало края на жизнения си цикъл. Поради тази причина много водоснабдителни дружества са внедрили програма за подмяна на СВО, която е доказала своята ефективност с намаляване на загубата на вода, неносеща приходи. Чрез плановата подмяна на СВО се намаляват годишните разходи за поддръжка.

За да се намалят загубите в СВО, е препоръчително да се използват висококачествени непропускливи тротоарни спирателни кранове и фитинги. Хавле предлага широка гама от решения за СВО за всякакви тръби и приложения, които са доказали своята ефективност с времето.

Други течове

Другите видове течове включват течове от пожарни хидранти, въздушници и помпи. Те са относително лесни за откриване, тъй като обикновено са видими или могат да бъдат открити чрез директно сондиране.

Изводи

Тази статия представлява въведение към темата за водата, неносеща приходи (NRW).

Препратки:
Thornton, J. (2008). Water loss control manual. New York: McGraw-Hill.

Trifunović Nemanja. (2006). Introduction to urban water distribution. Taylor & Francis.
R. Liemberger, A. Wyatt; Quantifying the global non-revenue water problem. Water Supply 1 May 2019; 19 (3): 831–837. doi: https://doi.org/10.2166/ws.2018.129

Контакти

Свържете се с нас

GDPR*
All Rights Reserved ©2024 DM ARMATUREN | Created by Carpe Diem
All Rights Reserved ©2024 DM ARMATUREN | Created by Carpe Diem

Свържете се с нас и на телефон: 0895447710