Регулатори на налягане с мембранно действие

Редуциращият клапан намалява променливото входно налягане до точно и постоянно изходно налягане.
Променливите входно налягане и дебит не влияят на регулираното изходно налягане – това може да се настрои стандартно в диапазона от 1,5 до 12 бара.

Приложение: в сектора за питейна вода, за захранване на мрежата и в аварийни канали
Варианти: Електрически контролирани, за две степени на налягане, както и с моторно управление, и комбинации от тях.

Регулатор на изх. налягане, Кат. №1500
Отвори PDF ⤓
Регулатор на изх. налягане с възвратен клапан, Кат. №1501
Отвори PDF ⤓
Регулатор на входно налягане, Кат. №1502
Отвори PDF ⤓
Регулатор на налягане с електр. уплавление, Кат. №1503/1504
Отвори PDF ⤓
Регулатор на входно налягане с възвратен клапан, Кат. №1505
Отвори PDF ⤓
Регулатор на налягане с 2 нива за противопожарни цели, Кат. №1593
Отвори PDF ⤓
Предпазни вентили за облекчаване и поддържане на налягането

Клапанът поддържа постоянно входно налягане (p1), зададено на управляващия вентил, независимо от променливия поток. Ако входното налягане (p1) надвишава предварително зададеното налягане, вентилът бързо се отваря. Процесът на затваряне е бавен, като по този начин се предотвратяват всякакви скокове в налягането – налягането може да се настрои стандартно в диапазона 2 до 16 бара.

Приложение: Поддържане на мрежовото налягане и защита срещу излишно налягане
Варианти: Електрически контролиран, с предотвратяване на обратен поток, с поплавков контрол и комбинации от тях.

Вентил за облекчаване на налягането и за задържане на налягане, Кат.№1400
Отвори PDF ⤓
Предпазен вентили с електрическо управление, Кат.№1403,1404
Отвори PDF ⤓
Предпазен вентил с възвратен клапан, Кат.№1401
Отвори PDF ⤓
Регулатор на диференциално налягане, Кат.№1402
Отвори PDF ⤓
Предпазни вентили за помпи, Кат.№ 1706
Отвори PDF ⤓
Възвратни вентили, Кат. №1707
Отвори PDF ⤓
Предпазен вентил при авария на тръбопровода с електр. управление № 1708
Отвори PDF ⤓
Предпазен вентил при авария на тръбопровода с хидравл. управление № 1709
Отвори PDF ⤓
Клапани за ограничаване на дебит с предотвратяване на обратен поток

С този вентил дефиниран дебит може да бъде ограничен чисто хидравлично – независимо от промените в работното налягане. С регулиращия вентил дебитът може да се регулира постепенно +/- 15%.

Приложение: Пред филтър, за да се осигури резервът за гасене на вода в първичната мрежа и да се ограничи притока в зона с по -ниско налягане
Варианти: Електрически контролирани, с контрол на намаляване на налягането и комбинации от тях.

Клапани за ограничаване на дебит,
Кат.№1300
Отвори PDF ⤓
Клапани за ограничаване на дебит с предотвратяване на обратен поток, Кат.№1301
Отвори PDF ⤓
Клапан за ограничаване на дебит с намаляване на налягането, Кат.№1302
Отвори PDF ⤓
Клапан за ограничаване на дебит за електрическо управление  нормално затворен, Кат.№ 1303
Отвори PDF ⤓
Клапан за ограничаване на дебит за електрическо управление  нормално отворен, Кта. №1304
Отвори PDF ⤓
Вентил за управление на дебита с поплавково управление, Каталожен № 1306
Отвори PDF ⤓
Регулатори на ниво

Тези вентили контролират притока на вода в резервоар с помощта на поплавък и контролен клапан. Управляват се хидравлично или механично. Скоростта на затваряне може да се регулира чрез вентил за регулиране на дебит. Това предотвратява скокове в налягането. 

Приложение: Регулиране на нивата в резервоари, облекчителни шахти, изравнителни басейни и др.
Варианти: Електрически контролиран, с предотвратяване на обратен поток, с поплавков контрол и комбинации от тях.

Поплавкови вентили, двупозиционни,
Кат.№1600
Отвори PDF ⤓
Поплавков вентил с пилотен вентил за управление, Кат.№1601
Отвори PDF ⤓
Двупозиционен вентил с електрическо управление № 1703/1704
Отвори PDF ⤓
Двупозиционен вентил с електрическо управление и хидравлично затваряне, Кат. № 1795
Отвори PDF ⤓
Специални клапани с външно управление

Този тип вентил може да се управляват чрез електромагнитни клапани, инсталирани в управляващата линия, посредством електрически сигнал. В резултат на това може да се контролира стъпка по стъпка. Клапанът се отваря и затваря чисто хидравлично. Скоростта на затваряне може да се регулира с помощта на вентил за регулиране на потока, за да се предотвратят скокове в налягането.

Приложение: Постепенно отваряне и затваряне с помощта на електрически сигнал.

Специални клапани с външно управление
Отвори PDF ⤓