Nova Siria

НОВА СИРИА

НОВА СИРИА е лидер в производството на стоманени фитинги – фланцови адаптори, муфи, заключващи скоби, водовземни скоби – по поръчка. Продукцията на НОВА СИРИА представлява най-високото технологично ниво, което днес може да се намери на пазара. НОВА СИРИА държи челната позиция в бранша благодарение на надеждността, гъвкавостта и бързата доставка в спешни случаи.

Печелившата стратегия на НОВА СИРИА, за да бъде водеща компания в проектирането и производството на индивидуално изработени продукти, включва:

  • директен контакт с технически дизайнери и регионални мениджъри;
  • процедури за анализ и разработка, предпроектни проучвания, проектиране и производство точно навреме;
  • производство по поръчка, което позволява да се оптимизират и решат всички технически или монтажни проблеми.

Производството на НОВА СИРИА е в състояние да задоволи всякакви технически, дизайнерски и инсталационни изисквания чрез доказани по цял свят решения на място. Това позволява да се разрешат всякакъв вид проблеми с размерите, изпълнението и монтажа.

По поръчка се произвеждат муфи с широк толеранс от средни до големи диаметри (от DN 300 до над DN 4000). В действие е проект за гъвкаво производство, което може да посрещне всяка нужда, в случай на спешен ремонт на тръбопровод от всякакъв материал и външен диаметър. Произвеждат се специални муфи и компоненти по поръчка, като се адаптират и модифицират стандартите, за да се задоволят всякакви специфични нужди, както в проектирането, така и при монтажа.

Наличността на всички продукти и широкият производствен асортимент позволява да се отговори на всякакви строителни нужди в областта на изграждането и поддръжката на тръбопроводни системи за доставка на вода, газ, нефт и други флуиди под налягане.

Надеждността на продуктите на НОВА СИРИА, дори и при най-трудните условия на употреба, е гарантирана благодарение на високите стандарти за качество на механичните производствени процеси, окончателната проверка, използването на технологично усъвършенствани материали, по-специално, антикорозионни уплътнения.

НОВА СИРИА е сертифицирана по ISO 9001/2015 и ISO 14001: 2004

НОВА СИРИА е член на UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO и AMMA от 1933 г.

История 

S.I.R.I.A. S.p.A. (Società Idrotermica Razionale Industrie Affini) е основана през 1932 г. Фирмата се специализира в изграждането на водопроводи и  акведукти. През 1980 г. семейство Фереро купува компанията и сменя името й на Nova (нова) Siria S.r.l., като започва специализирано производството на фитинги. През юни 2015 г. НОВА СИРИА става част от Хавле Австрия Груп.

НОВА СИРИА се е специализирала повече от 80 години в проектирането и производството на МУФИ И ФИНТИНГИ ЗА ТРАНСПОРТ НА ФЛУИДИ ПОД НАЛЯГАНЕ. Успехът и конкурентните постижения са резултат от ориентирано към изследователска дейност управление, което се стреми да развива и консолидира ноу-хау на компанията за постигане на максимална удовлетвореност на клиентите. НОВА СИРИЯ успява да зададе и да следва възможно най-високите стандарти благодарение на силната насоченост към иновациите и човешките ресурси. Това се гарантира чрез съвременни  управленски, технически и организационни решения и дейности.

Структурата на компанията позволява по-добра реакция на пазарните възможности благодарение на бързото вземане на решения, което произтича от прякото участие на ръководителите в ежедневието на компанията.

Инвестициите, предназначени за новости при продуктите, чрез изследователска и развойна дейност, са печелившото оръжие на НОВА СИРИА. С времето тя затвърждава позицията си на компания, която е партньор, тоест не се ограничава само до производството и доставката, но е отворена за решаване на различни технически, инженерни, логистични и монтажни проблеми, когато те възникват, и също така е в състояние да проучи варианти и възможности за специални фитинги, които да бъдат произведени по поръчка.

„Победителят е този, който знае как да работи върху продуктите.“

Каталог

С влагането на качествени кранове и фитинги се намаляват физическите загуби на вода във водопроводите, от една страна, и от друга – се намаляват експлоатационните разходи на водоснабдителните дружества