Komplex

КОМПЛЕКС

Маркирайте вашите мрежи с един от световните лидер!

Нарастващата гъстота на комуникационните и други мрежи изисква точна идентификация на маршрутите и точките им на пресичане. При изграждане на нови съоръжения или ремонтни работи съществува огромен риск от увреждане на съседни подземни мрежи и екологични щети. Всичко това води до много ненужни разходи и проблеми с общински и държавни органи. Предотвратяването на подобни ситуации се осигурява от интелигентната радиочестотна система за обозначаване, трасиране и идентификация на подземна инфраструктура, създадена от фирма Комплекс.

КОМПЛЕКС предлага съвременен начин за идентификация на подземните комуникации, който се основава на точково маркиране. Всяка значима точка от подземните мрежи се обозначава с маркер, който физически се поставя над тръбата под земята. Маркерът е пасивна електрическа марка, която се активира при насочване на сигнал към нея. Намирането на маркерите става чрез портативно устройство за локализиране. Животът на маркера е над 50 години и функционира без батерия. Те се разделят на два вида – аналогови и интелигентни. Всеки интелигентен маркер има свой уникален идентификационен номер, с който може да влезе в ГИС система и е лесно откриваем чрез GPS координати. Маркерите могат да се поставят както по време на изграждане на нови мрежи, така и при ремонтни дейности и рехабилитация на стари мрежи. В интелигентните маркери се съдържа информация за дълбочина на полагане, материал на тръбата, диаметър, дата, изпълнител и други съществени данни. Осен това те могат да се използват и като фиксирана точка за геодезически измервания.

Цялостната радиочестотната система за обозначаване и идентификация на подземна инфраструктура на КОМПЛЕКС се състои от: 1)Подземни маркери; 2)Локатори 3)Софтуерен пакет за база данни.

Гаранция за качеството на продуктите на КОМПЛЕКС е фактът, че това е  първата компания в света, която започва да използва GPS навигацията и цифровото картографиране за подземните маркери. Цялата разработка и производство се извършва в компанията.

История

Фирма КОМПЛЕКС е основана през 1994 г. от Стефан Сивак в гр. Жилина, Словакия.

В началото КОМПЛЕКС се фокусира върху развитието и производството на радиочестотни идентификационни системи за обозначаване и откриване на подземни инфраструктурни мрежи, като оптични и комуникационни кабели, силови кабели, водопроводи, канализационни мрежи, газопроводи, мрежи за кабелна телевизия и тръбопроводи за техническа вода.

От 2010 г. фирмата започва да настъпва все по-сериозно в чужбина. Днес има клиенти и дистрибутори в повече от 20 страни по света (страни от Европа и Азия, САЩ, Русия и т.н.) ДМ Арматурен е официален дистрибутор на Комплекс за България и Румъния от 2015 г.

Компанията отговаря на стандарта за качество ISO 9001:2015.

Каталог

С влагането на качествени кранове и фитинги се намаляват физическите загуби на вода във водопроводите, от една страна, и от друга – се намаляват експлоатационните разходи на водоснабдителните дружества