ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ:

Как да изберем шибърен спирателен кран? Ключови моменти при избора

Част 1 от 2

Компромисът с качеството при закупуване на шибърни спирателни кранове обикновено води до ранна подмяна, когато шибърът неизбежно се повреди. Решението за намаляване на общите експлоатационни разходи за жизнения цикъл в един водопровод е да се използват висококачествени шибъри, които издържат по-дълго и имат по-ниски разходи за поддръжка.

Това ръководство от две части ще ви помогне да разпознаете това, което прави един качествен продукт да се откроява сред многото опции за шибъри на пазара. Част 1 обхваща проверки на качеството преди закупуване, проверки на тялото на клапана и покритието и проверки, свързани с клина, клиновата гайка и клиновите водачи.

Проверки на качеството преди покупка

Преди да направите каквито и да било покупки, можете да проверите дали съответния спирателен кран отговаря на някои основни критерии за качество, които са от съществено значение за дългия експлоатационен живот:

Потвърдете, че шибърът отговаря или надвишава кодовите и стандартните изисквания, като проверите:

Безопасен ли е шибърът за питейна вода? Това включва както одобрение за сертифициране от DVGW, ÖVGW, KIWA, WRAS или сертифициращата агенция на вашата страна, така и използването на безопасни материали, както е посочено от инициативата 4MS.

Съвместим ли е шибърът с изискванията за изпитване за издръжливост на DIN EN1074-2?

Шибърът има ли както GSK сертификат, така и GSK производствен сертификат? И двата са необходими, за да се осигури съответствие на продукта.

Производителят има ли доказан опит? Каква е репутацията му?

Проверка на тялото и покритието на шибърния спирателен кран

Преди да инсталирате шибър, можете да извършите някои проверки на тялото на крана, за да се уверите, че ще издържи на работните условия. Първоначалните проверки трябва да се състоят от следното:

От какви материали се прави шибър?

Корпусите на шибърните спирателни кранове се произвеждат от сив чугун или сферографитен чугун с различно качество. От двата най-често използвани материала сферографитен чугун GJS400-15 предлага двойно по-голямо удължение при скъсване спрямо GJS500-7. Подобрената пластичност на този материал прави корпуса по-малко податлив на напукване и подобрява дългосрочната издръжливост. Шибърите от чугун GJS400-15, обикновено са по-тежки, защото имат увеличена дебелина на стената, за да се компенсира малко по-ниската якост на опън на материала.

Стоманените болтове, които захващат капака с тялото на шибъра, също са от стомана с различно качество – черна стомана, галванизирана стомана, неръждаема стомана. Болтовете от черна стомана лесно корозират, което води до „залепване“, което усложнява отстраняването на капака при необходимост и потенциално причинява счупване на болтовете, когато са подложени на напрежение. Галванизираните болтове са по-устойчиви на корозия, а болтовете от неръждаема стомана са най-добрият вариант за дълготрайност на шибъра.

Проверка на болтовете на шибъра:

Визуална проверка на тялото на шибъра

Как да изберем шибърен спирателен кран? Ключови моменти при избора

Визуално проверете шибъра за повърхностни неравности от процеса на леене, като пори или жлебове. Вътрешните и външните повърхности на клапаните трябва да са гладки, особено по дължината на клиновите водачи. Уверете се, че повърхностите на фланеца на капака са обработени, като прокарате пръст по тях. Ако бъдат оставени така, както са отлети и не са обработени, уплътнението на капака може да се притисне неравномерно, което да доведе до преждевременно стареене и предполага теч.

Съвет: Разширени проверки

За тези, които искат да са сигурни, че тялото им на шибър е с най-високо качество, могат да бъдат извършени следните експертни проверки:

Извършете изпитване на якостта на свързване и якостта на удар на защитното покритие на вентила. Качеството на покритието силно зависи от материала за покритие, използвания процес на покритие и подготовката на повърхността. Като основен стандарт GSK определя, че покритията трябва да имат минимална якост на свързване от 12 N/mm² или повече. За най-добър случай в дългосрочен план, обаче, Hawle препоръчва да се стремите към якост на свързване от поне 18 N/mm².

Проверка на клина, водачите на клина и гайката на клина

Клинът е централният елемент на шибърния спирателен кран и всяка повреда на този компонент означава по-кратък живот на вентила като цяло.

Визуални проверки на клина

Проверете водачите на клина в тялото, за да се уверите, че няма неравности, които биха могли да доведат до високи моменти на задействане и големи абразивни сили.

Потвърдете, че системата за насочване на клина използва носови части с ниско триене, покрити с пластмаса, с жлеб в тялото. Често срещана алтернатива е, когато гумен компонент се плъзга по тялото на крана, което затруднява задействането му и в крайна сметка причинява изтичане, когато гумата е повредена.

Уверете се, че клинът е напълно гумиран, без да има открити повърхности от сферографитен чугун.

Конструкция на гайката на клина

Проверете закрепването на гайката на клина към клина, за да определите дали е с форма или преса. Прилепналите клинове обикновено се предпочитат, тъй като предлагат подобрена гъвкавост и обикновено могат да абсорбират хидравлични удари поради свободата на движението си. Недостатъкът на тази свобода на движение е, че може да причини абразия на гумата, където лежи гайката. От друга страна, пресована клинова гайка може да прехвърли силата на хидравличните удари към шпиндела и впоследствие към лагера. Това има потенциал да огъне шпиндела.

Уверете се, че съотношението на дължината на резбата на клиновата гайка към диаметъра на шпиндела е 1,2 или по-високо. Колкото по-ниско е това съотношение, толкова по-голямо е износването на резбите на клиновата гайка, тъй като натоварването се разпределя върху по-малка площ.

Уверете се, че когато вентилът е напълно отворен, движението е спряно от контакта на клиновата гайка с лагера на шпиндела. И клиновата гайка, и лагерът на шпиндела са месингови, така че е малко вероятно да има повреда между тях. Ако обаче движението бъде спряно, когато клиновата гайка или клинът контактуват директно с покритието на крана, това може да доведе до повреда на покритието и последваща корозия в тялото на шибъра.

Проверка на клиновата гайка на шибъра:

Съвет: Разширени клинови проверки

Проверете, че всички месингови материали, които биха могли да бъдат в контакт с питейна вода, са най-малко изброени в списъка на безопасните материали на инициативата 4MS. Още по-добре е да изберете материали без олово, като Ecobrass®, тъй като редица инициативи за пълно премахване на оловото от водоснабдителните мрежи вече са в ход. Ако все още не е приложимо във вашия район, предпазете водоснабдителната си мрежа за бъдещето, като предвидите тези инициативи за елиминиране на олово да се появят в близко бъдеще.

Проведете тестове за издръжливост, за да оцените функционалността на клина след 50, 250 и 2500 цикъла на отваряне/затваряне при номинално налягане. Също така едновременно записвайте измерванията на въртящия момент при затваряне, за да наблюдавате трудността при затваряне на крана по време на работа. Тест за ускорено стареене може да се проведе и чрез, например, завършване на 250 цикъла на отваряне/затваряне на клина в корозивна среда, като например солена вода при повишена температура.

Оценете поведението на уплътняване на клина, като намажете с тебешир цялата уплътнителна зона, след което затворете и отворете вентила. Ако в тебешира останат тесни линии, това е индикация, че в дългосрочен план вентилът или няма да спре водния поток надеждно, или ще изисква високи моменти на задействане, което поставя допълнително напрежение върху околните компоненти. Също така проверете ширината на „раменете“ на клина, за да се уверите, че уплътнява херметично цялата уплътняваща повърхност.

Шибърният кран винаги ли се нуждае от байпас?

При шибъри DN 500 и повече, уверете се, че вентилът не се доставя с байпасен вентил като стандартна характеристика. Задължителният байпасен клапан показва, че отварянето и затварянето на шибърния кран ще е трудно без използване на байпаса.

Високоефективните шибъри с тези размери трябва да се задействат лесно от ръчното колело без байпас, дори при налягане от 16 бара.

инж. Кристиан Добрецбергер
Продуктов мениджър

Как да изберем шибърен спирателен кран? Ключови моменти при избора

 

Резюме на част 1

Първата част на това ръководство обхваща редица основни, разширени и експертни инспекционни проверки, за да се определи дали тялото на шибъра и клиновите компоненти са с високо качество и ще се представят добре при експлоатация. От избора на материали до методите на обработка и от стандартите и съответствието на тестовете до интелигентния дизайн, изборът на правилния шибърен спирателен кран ще даде разлика в намаляване на експлоатационните разходи и дължината на жизнения цикъл на инфраструктурата. Прочетете част 2 от това ръководство, за да научите повече за шпиндела и уплътненията на шибъра и да видите кратко резюме на целия процес на проверка.

Контакти

Свържете се с нас

GDPR*
All Rights Reserved ©2024 DM ARMATUREN | Created by Carpe Diem
All Rights Reserved ©2024 DM ARMATUREN | Created by Carpe Diem

Свържете се с нас и на телефон: 0895447710