Фланцови адаптори за ПЕ тръби С2/1 -С2/2 С3/1
Отвори PDF ⤓

Фланцови адаптори за чугунени тръби С 4/1 – С4/2
Отвори PDF ⤓

Резбови глухи фланци С6/1
Отвори PDF ⤓

Затягаща система за ПВЦ тръби С7/1
Отвори PDF ⤓

Vario Телескопичен фланцов фитинг D5/1 -D5/2
Отвори PDF ⤓

Фланцови адаптори за етернитови тръби С3/2
Отвори PDF ⤓

Фланцови адаптори за стоманени тръби С5/1-С5/2
Отвори PDF ⤓

XR Редуктивен фланец С6/2
Отвори PDF ⤓

Затегнати муфи за ПВЦ тръби С7/2
Отвори PDF ⤓

Демонтажни връзки D6/1– D6/2
Отвори PDF ⤓

Фланцови адаптори за ПЕ тръби С2/1 -С2/2 С3/1
Отвори PDF ⤓

Фланцови адаптори за чугунени тръби С 4/1 – С4/2
Отвори PDF ⤓

Резбови глухи фланци С6/1
Отвори PDF ⤓

Затягаща система за ПВЦ тръби С7/1
Отвори PDF ⤓

Vario Телескопичен фланцов фитинг D5/1 -D5/2
Отвори PDF ⤓

Фланцови адаптори за етернитови тръби С3/2
Отвори PDF ⤓

Фланцови адаптори за стоманени тръби С5/1-С5/2
Отвори PDF ⤓

XR Редуктивен фланец С6/2
Отвори PDF ⤓

Затегнати муфи за ПВЦ тръби С7/2
Отвори PDF ⤓

Демонтажни връзки D6/1– D6/2
Отвори PDF ⤓