Фланцови адаптори за ПЕ тръби С2/1 -С2/2 С3/1
Отвори PDF ⤓
Фланцови адаптори за чугунени тръби С 4/1 – С4/2
Отвори PDF ⤓
Резбови глухи фланци С6/1
Отвори PDF ⤓
Затягаща система за ПВЦ тръби С7/1
Отвори PDF ⤓
Vario Телескопичен фланцов фитинг D5/1 -D5/2
Отвори PDF ⤓
Фланцови адаптори за етернитови тръби С3/2
Отвори PDF ⤓
Фланцови адаптори за стоманени тръби С5/1-С5/2
Отвори PDF ⤓
XR Редуктивен фланец С6/2
Отвори PDF ⤓
Затегнати муфи за ПВЦ тръби С7/2
Отвори PDF ⤓
Демонтажни връзки D6/1– D6/2
Отвори PDF ⤓