Шибър Е2 Характеристики
Отвори PDF ⤓

Шибър Е2 DN 250-600
Отвори PDF ⤓

 

Шибър Е3 250-400
Отвори PDF ⤓

 

Шибър Е3 за ремонтни работи
Отвори PDF ⤓

 

Шибърен кран Е2 с VRS муфа
Отвори PDF ⤓

 

Шибър E2 тип комби III
Отвори PDF ⤓

 

Шибър Е2 50-200
Отвори PDF ⤓

Шибър Е3 50-200
Отвори PDF ⤓

 

Шибър Е2 редуктивен
Отвори PDF ⤓

 

Шибър Е2 със свободни фланци
Отвори PDF ⤓

 

Тройник с шибър E2 на фланци
Отвори PDF ⤓

 

Шибър E2 тип Комби-IV
Отвори PDF ⤓

 

Шибър Е1+ DN50-DN300
Отвори PDF ⤓