Тротоарни cпирателни kранове – Технически харектеристики
Отвори PDF ⤓

Тротоарен спирателен кран от чугун с двустранна вътрешна резба
Отвори PDF ⤓

Тротоарен спирателен кран от РОМ с конична резба
Отвори PDF ⤓

Комбиниран ТСК с ISO фитинги
Отвори PDF ⤓

Комбиниран ТСК с ISO фитинги за вертикален монтаж
Отвори PDF ⤓

Тротоарен спирателен кран фланцов DN 20-40 > Тротоарен спирателен кран фланцов DN 20-40
Отвори PDF ⤓

Тротоарен спирателен кран с вътрешна и външна резба
Отвори PDF ⤓

Тротоарен спирателен кран с ISO фитинги
Отвори PDF ⤓

Тротоарен спирателен кран за вертикален монтаж
Отвори PDF ⤓

ТСК с водовземна скоба тип Хавлингер
Отвори PDF ⤓

Тротоарен спирателен кран с дренаж
Отвори PDF ⤓